Meldingsteller har ikke oppdatert datagrunnlag etter 15 juni 2018. Ny meldingsteller vil komme i oktober 2018.

Meldingstelleren

Meldingstelleren er et verktøy utviklet av Norsk Helsenett for å kunne hente ut tallgrunnlag for antall elektroniske meldinger som utveksles mellom ulike aktører i helsenettet.

Gjennom søk og mulighet for filtrering er dette verktøyet et tilbud til de som trenger oversikt over volum for meldingsutveksling til trendanalyser og styringsinformasjon.

Søk og sammenlign

Meldingstelleren gir mulighet å lage spesifiserte søk gjennom filtrering på ulike verdier, for eksempel avsender, mottaker, meldingstype og meldingsformat. Man kan også sammenligne sin virksomhet med andre virksomheter gjennom flere oppslag, og følge utvikling i meldingsutvekslingen over tid.

Styringsinformasjon

Meldingstelleren er i første omgang tilrettelagt som styringsinformasjon for sentrale myndigheter, helseforetakene og kommunene, samt andre helserelaterte virksomheter. I tillegg skal dette også være et verktøy for alle andre som har behov for denne typen data i helse- og omsorgssektoren. For spørsmål om meldingstelleren, ta kontakt med oss ved å sende e-post til kundesenter@nhn.no.

Ulike meldingstyper