Brukerveiledning

Hva finner du i søkefeltet?

Du kan søke etter ulike former for data i Meldingstelleren. Nedenfor ser du hvordan du kan utnytte mulighetene.

Søk i meldingstelleren

Fradato/Tildato

Dette angir tidsintervallet søket gjelder. Meldingens tidsstempel bestemmes ut fra hvilken tidsstempel som er tilgjengelig i meldingen. Meldingsteller leter etter dato i følgende rekkefølge:

  1. EbXML timestamp
  2. MIME date-felt
  3. MIME received-felt
  4. Prosesseringstidspunkt

Avsender/Mottaker

For å velge begrensninger i søket basert på avsendere eller mottakere, på region, kodeverk eller direkte på enheter, må man trykke på «Velg kommunikasjonsparter»

Bruke resultatene

«Filtrer på geografi» gir deg muligheten til å filtrere basert på geografisk region, fylke og kommune. Du kan f.eks. velge et filter som bare inneholder Region Nord, Troms og Tromsø kommune.

«Kode» gir deg muligheten til å filtrere basert på koden enheten har i Adresseregisteret. Blant annet kan du filtrere etter virksomhetstype (Kodeverdier for virksomhetstyper er hentet fra volven.no, OID=9040) Eksempler på koder du kan filtrere etter:

Velger du en gitt kode, vil feltet «Velg enhet» dukke opp. Her kan man velge en gitt enhet, og denne listen er filtrert etter geografisk region, fylke og kommune (hvis man har valgt det). Dette feltet kan du skrive en søketekst i, og listen filtreres etter det hvert som man skriver. Klikk på en enhet i listen for å velge denne.

Velger du en gitt enhet, vil feltet «Velg underenhet» dukke opp. Her kan man velge en gitt underenhet, samt to andre valg.

«Aggregering» gir deg valget om du vil inkludere underliggende enheter i søket. Velger du «Kun direkte adressert», søker du kun på denne enheten/underenheten, og ikke på underliggende enheters kommunikasjon. Velger du «Inkludert underliggende enheter», søker du på meldinger som den valgte kommunikasjonsparten, og alle dens underenheter har sendt.

Når man er fornøyd med filteret, velger man «LEGG TIL» og filteret legges i en liste. Det er mulig å legge til flere filter i samme søket, og data som presenteres vil da være summen av de kommunikasjonsparter du legger til.

Meldingskategori

Her har du mulighet til å søke etter en bestemt kategori av meldingstyper, for eksempel basismeldinger, pleie- og omsorgsmeldinger, osv.

Etter å ha valgt kategori kan du gjøre ytterligere valg av en spesifikk meldingstype under Meldingstype (Action), for eksempel for kategorien "Pleie- og omsorgsmeldinger" og meldingstype "innleggelsesrapport".

Når du velger en kategori vil du få oversikt over alle registrerte koder som er lagt til i kategorien. Dette kan også gjelde koder med tydelige skrivefeil, eller koder som kan identifiseres som en del av kategorien.

Søk i meldingstelleren

Tjenestetype (service)

Service benyttes i enkelte sammenhenger for å skille på ulike tjenester. Dette er mest utbredt i enkelte statlige virksomheter.
I de fleste tilfeller er imidlertid tjenestetype (Service) identisk med meldingens funksjon (action), bare skilt med en "s-" i meldingens funksjon.
I noen tilfeller der "meldingstype" ikke er oppgitt kan detaljer under "tjenestetype" være til hjelp for å identifisere meldingen.

Meldingsformat

Under "Meldingsformat" velger du om du ønsker å søke etter alle meldingstyper, eller bare meldinger som sendes som ebXML.

Vis resultat som

I feltet "Vis resultat som" kan du velge å vise resultatet på forskjellige måter. Følgende er tilgjengelig:

  1. Antall - Totalt antall meldinger
  2. Kategori - Fordelt etter meldingskategori
  3. Action-Service - Fordelt etter bruk av kombinasjonen Action-Service
  4. Avsendere - Fordelt etter avsender
  5. Mottakere - Fordelt etter mottaker

Tidsinndeling

Dette feltet avgjør om resultatet skal vises per dag, måned eller år.

Bruke resultatene

Bruke resultatene

Alle resultater kan eksporteres til Excel for videre bearbeidelse og lokal arkivering. På denne måten kan man følge utviklingen over tid og eventuelt sammenligne seg selv med andre aktører.

Rapporter

Noen uttrekk hentes regelmessig av ulike aktører, og for å forenkle uttrekk kan det være mulig å lage ferdige rapporter. Dette kan for eksempel være aktuelt der det må gjøres mange oppslag for å lage det man ønsker.