Rapportoversikt

 
 

Antall rapporter: 92 Side: 1 2 3 4
Tittel Rapporttype Fra dato Til (og med) dato Opprettet dato Hent rapport
FIA - Meldinger sendt uten ebXML Månedlig 01.11.2017 30.11.2017 02.12.2017 21:04 Last ned CSV-fil Last ned CSV-fil
Samhandlingsbarometeret - Dialog- og PLO-meldinger fra Kommune til HF, Region Nord Månedlig 01.11.2017 30.11.2017 02.12.2017 21:01 Last ned CSV-fil Last ned CSV-fil
Samhandlingsbarometeret - Dialog- og PLO-meldinger fra HF til Kommune, Region Nord Månedlig 01.11.2017 30.11.2017 02.12.2017 21:00 Last ned CSV-fil Last ned CSV-fil
FIA - Meldinger sendt uten ebXML Månedlig 01.10.2017 31.10.2017 02.11.2017 21:04 Last ned CSV-fil Last ned CSV-fil
Samhandlingsbarometeret - Dialog- og PLO-meldinger fra Kommune til HF, Region Nord Månedlig 01.10.2017 31.10.2017 02.11.2017 21:02 Last ned CSV-fil Last ned CSV-fil
Samhandlingsbarometeret - Dialog- og PLO-meldinger fra HF til Kommune, Region Nord Månedlig 01.10.2017 31.10.2017 02.11.2017 21:00 Last ned CSV-fil Last ned CSV-fil
KomUT (7) Hvilke kommuner sender SYSVAK meldinger Kvartalsvis 01.07.2017 30.09.2017 02.10.2017 22:05 Last ned CSV-fil Last ned CSV-fil
KomUT (6) Data for basis til den enkelte kommune fra alle innen gruppen Helseforetak-private sykehus Kvartalsvis 01.07.2017 30.09.2017 02.10.2017 22:04 Last ned CSV-fil Last ned CSV-fil
KomUT (5) Data for basismeldinger fra den enkelte kommune til alle innen gruppen helseforetak-private sykehus Kvartalsvis 01.07.2017 30.09.2017 02.10.2017 22:00 Last ned CSV-fil Last ned CSV-fil
KomUT (4) Data for pleie- og omsorgsmeldinger til den enkelte kommune fra alle innen gruppen Privatpraktiserende autorisert helsepersonell Kvartalsvis 01.07.2017 30.09.2017 02.10.2017 21:34 Last ned CSV-fil Last ned CSV-fil
KomUT (3) Data for pleie- og omsorgsmeldinger fra den enkelte kommune til alle innen gruppen Privatpraktiserende autorisert helsepersonell Kvartalsvis 01.07.2017 30.09.2017 02.10.2017 21:09 Last ned CSV-fil Last ned CSV-fil
KomUT (2) Data for pleie- og omsorgsmeldinger til den enkelte kommune fra alle innen gruppen Helseforetak-private sykehus Kvartalsvis 01.07.2017 30.09.2017 02.10.2017 21:08 Last ned CSV-fil Last ned CSV-fil
KomUT (1) Data for pleie- og omsorgsmeldinger fra den enkelte kommune til alle innen gruppen helseforetak-private sykehus Kvartalsvis 01.07.2017 30.09.2017 02.10.2017 21:04 Last ned CSV-fil Last ned CSV-fil
Samhandlingsbarometeret - Dialog- og PLO-meldinger fra Kommune til HF, Region Nord Månedlig 01.09.2017 30.09.2017 02.10.2017 21:02 Last ned CSV-fil Last ned CSV-fil
Samhandlingsbarometeret - Dialog- og PLO-meldinger fra HF til Kommune, Region Nord Månedlig 01.09.2017 30.09.2017 02.10.2017 21:00 Last ned CSV-fil Last ned CSV-fil
Samhandlingsbarometeret - Dialog- og PLO-meldinger fra Kommune til HF, Region Nord Månedlig 01.08.2017 31.08.2017 02.09.2017 21:02 Last ned CSV-fil Last ned CSV-fil
Samhandlingsbarometeret - Dialog- og PLO-meldinger fra HF til Kommune, Region Nord Månedlig 01.08.2017 31.08.2017 02.09.2017 21:00 Last ned CSV-fil Last ned CSV-fil
Samhandlingsbarometeret - Dialog- og PLO-meldinger fra Kommune til HF, Region Nord Månedlig 01.06.2017 30.06.2017 10.08.2017 10:43 Last ned CSV-fil Last ned CSV-fil
Samhandlingsbarometeret - Dialog- og PLO-meldinger fra HF til Kommune, Region Nord Månedlig 01.06.2017 30.06.2017 10.08.2017 10:41 Last ned CSV-fil Last ned CSV-fil
Samhandlingsbarometeret - Dialog- og PLO-meldinger fra Kommune til HF, Region Nord Månedlig 01.07.2017 31.07.2017 02.08.2017 21:01 Last ned CSV-fil Last ned CSV-fil
Samhandlingsbarometeret - Dialog- og PLO-meldinger fra HF til Kommune, Region Nord Månedlig 01.07.2017 31.07.2017 02.08.2017 21:00 Last ned CSV-fil Last ned CSV-fil
Samstat (8) Data for melding om innleggelsesrapport (innleggelsesrapport) fra den enkelte kommune til alle innen gruppen Helseforetak-Private sykehus Halvårlig 01.01.2017 30.06.2017 02.07.2017 22:07 Last ned CSV-fil Last ned CSV-fil
Samstat (7) Data for melding om innlagt pasient (log_innlagt) til den enkelte kommune fra alle innen gruppen helseforetak-private sykehus Halvårlig 01.01.2017 30.06.2017 02.07.2017 22:05 Last ned CSV-fil Last ned CSV-fil
Samstat (6) Data for pleie- og omsorgsmeldinger til den enkelte kommune fra alle innen gruppen privatpraktiserende autorisert helsepersonell Halvårlig 01.01.2017 30.06.2017 02.07.2017 21:35 Last ned CSV-fil Last ned CSV-fil
Samstat (5) Data for pleie- og omsorgsmeldinger fra den enkelte kommune til alle innen gruppen privatpraktiserende autorisert helsepersonell Halvårlig 01.01.2017 30.06.2017 02.07.2017 21:06 Last ned CSV-fil Last ned CSV-fil
Samstat (4) Data for pleie- og omsorgsmeldinger til det enkelte helseforetak-private sykehus fra alle innen gruppen kommune Halvårlig 01.01.2017 30.06.2017 02.07.2017 21:05 Last ned CSV-fil Last ned CSV-fil
Samstat (3) Data for pleie- og omsorgsmeldinger fra det enkelte helseforetak-private sykehus til alle innen gruppen kommune Halvårlig 01.01.2017 30.06.2017 02.07.2017 21:04 Last ned CSV-fil Last ned CSV-fil
Samstat (2) Data for pleie- og omsorgsmeldinger til den enkelte kommune fra alle innen gruppen helseforetak-private sykehus Halvårlig 01.01.2017 30.06.2017 02.07.2017 21:03 Last ned CSV-fil Last ned CSV-fil
Samstat (1) Data for pleie- og omsorgsmeldinger fra den enkelte kommune til alle innen gruppen helseforetak-private sykehus Halvårlig 01.01.2017 30.06.2017 02.07.2017 21:00 Last ned CSV-fil Last ned CSV-fil
Samhandlingsbarometeret - Dialog- og PLO-meldinger fra Kommune til HF, Region Nord Månedlig 01.05.2017 31.05.2017 02.06.2017 21:01 Last ned CSV-fil Last ned CSV-fil